Thịt dê tươi Núi Mây

Giá bán: 600.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn - ĐT: 0934 302 413 - Đại diện: Hoàng Thị Thoa - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.000 con. - Sản lượng: 30.000kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông sản an toàn Núi Mây

Địa chỉ: Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0934 302 413

Email:

Người đại diện: Hoàng Thị Thoa - Chức vụ: Giám đốc