Dưa lưới DUC DUONG FARM

Giá bán: 60.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương - ĐT: 0983623553 - Đại diện: Nguyễn Việt Lâm - Quy mô vùng nguyên liệu: 0,5 ha nhà lưới. - Sản lượng: 45.000 kg/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Sơn Dương Green Farm

Địa chỉ: Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0983623553

Email:

Người đại diện: Nguyễn Việt Lâm - Chức vụ: Giám đốc