Trà Cà gai leo Hợp Hòa

Giá bán: 70.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương - ĐT: 0326838383 - Đại diện: Bùi Văn Hoàng - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha. - Sản lượng: 20.000 hộp/năm

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp Hợp Hòa

Địa chỉ: Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0326838383

Email:

Người đại diện: Bùi Văn Hoàng - Chức vụ: Giám đốc