Bánh khảo Sơn Thủy

Giá bán: 130.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

+ Mô tả sản phẩm * Quy mô: Sản lượng: 14.000 kg/năm - Sản phẩm: Bánh khảo Sơn Thủy được đóng gói 500g/hộp, có túi xách kèm theo. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Sơn Thịnh

Địa chỉ: Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0986728698

Email:

Người đại diện: Bùi Thị Thùy - Chức vụ: Giám đốc