Rượu gạo men lá Hùng Phát

Giá bán: 60.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương - ĐT: 0399156028 Đại diện: Hà Xuân Hùng - Sản lượng: 32.000 lit/năm - Giá bán: 60.000 đồng/chai 500 ml

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Hùng Phát

Địa chỉ: Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0399156028

Email:

Người đại diện: Hà Xuân Hùng - Chức vụ: Giám đốc