Rượu men lá Thắm Liên

Giá bán: 45.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương - ĐT: 0983217283 - Đại diện: Ma Công Liên - Sản lượng: 7.000 lit/năm - Giá bán: 45.000 đồng/chai 500ml.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hộ sản xuất kinh doanh Ma Công Liên

Địa chỉ: Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0983217283

Email:

Người đại diện: Ma Công Liên - Chức vụ: Chủ cơ sở