Thanh Long Thịnh Niên

Giá bán: 20.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương - ĐT: 0367066277 - Đại diện: Trần Văn Thịnh - Quy mô vùng nguyên liệu: 10,8 ha. - Sản lượng: 60.000 kg/năm. - Giá bán: 20.000 đồng/kg.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Hưng Thịnh

Địa chỉ: Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0367066277

Email:

Người đại diện: Trần Văn Thịnh - Chức vụ: Giám đốc