Trà Long Đài

Giá bán: 400.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương - ĐT: 0398476373 - Đại diện: Lê Thế Uy - Quy mô vùng nguyên liệu: 3,3 ha. - Sản lượng: 2.500 kg/năm. - Giá bán: 400.000 đồng/kg.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác DVSX chế biến Sơn Trà Đồng Đài

Địa chỉ: Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0398476373

Email:

Người đại diện: Lê Thế Uy - Chức vụ: Giám đốc