Chè Thanh Trà

Giá bán: 250.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương - ĐT: 0366606603 - Đại diện: Phạm Văn Minh - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha. - Sản lượng: 6.000 kg chè khô/năm. - Giá bán: 250.000 đồng/kg. (Để mua được sản phẩm nhanh nhất, người mua hãy gọi điện trực tiếp cho người bán theo số điện thoại được cung cấp trong phầm thông tin doanh nghiệp/hợp tác xã).

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Tổ hợp tác Chè Thôn Cảy

Địa chỉ: Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0366606603

Email:

Người đại diện: Phạm Văn Minh - Chức vụ: Tổ trưởng