Mì khô Thuật Yến

Giá bán: 23.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang - ĐT: 0984661648 - Đại diện: Nguyễn Văn Thuật - Quy mô vùng nguyên liệu: 200 ha. - Sản lượng: 312 tấn /năm - Giá bán: 23.000 VNĐ/kg

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã DVSX nông nghiệp Thuật Yến

Địa chỉ: Xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang

Điện thoại: 094922033

Email:

Người đại diện: Nguyễn Văn Thuật - Chức vụ: Giám đốc