Bưởi Lưỡng Vượng

Giá bán: 28.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang - ĐT: 0985919626 - Đại diện: Nguyễn Quang Lam - Quy mô vùng nguyên liệu: 20 ha. - Sản lượng: 25.000 quả/năm - Giá bán: 28.000 VNĐ/quả (Để mua được sản phẩm nhanh nhất và đúng theo ý muôn người mua hãy gọi điện trực tiếp cho người bán theo số điện thoại được cung cấp trong phần thông tin doanh nghiệp/hợp tác xã)

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp Lưỡng Vượng

Địa chỉ: Xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang

Điện thoại: 0985919626

Email: lamhtx2016@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Quang Lam - Chức vụ: Giám đốc