Bổ gan Tuệ Tâm

Giá bán: 230.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang - ĐT: 0973632975 - Đại diện: Bàn Thị Liên - Quy mô vùng nguyên liệu: 7,0 ha. - Sản lượng: 5.000 hộp/năm - Giá bán: 230.000 VNĐ/hộp

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thảo dược Tuệ Tâm

Địa chỉ: Xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang

Điện thoại: 0973632975

Email:

Người đại diện: Bàn Thị Liên - Chức vụ: Giám đốc