Cam sành Trung Hà

Giá bán: 6.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa - ĐT: 0368.684.529 - Đại diện: Chư Thanh Thế - Quy mô vùng nguyên liệu: 400 ha. - Sản lượng: 530 tấn/năm - Giá bán: 6.000 VNĐ/kg

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung Hà

Địa chỉ: Xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0368.684.529

Email:

Người đại diện: Chư Thanh Thế - Chức vụ: Giám đốc