Thịt trâu khô Hùng Mỹ

Giá bán: 900.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa - ĐT: 0972.219.023 - Đại diện: Lương Hải Tuyên - Quy mô sản xuất: 3.000 kg/năm - Sản lượng: 3.000 kg/năm - Giá bán: 900.000 VNĐ/kg. (Để mua được hàng nhanh nhất, người mua hãy gọi điện trực tiếp cho người bán theo số điện thoại được cung cấp trong phần thông tin doanh nghiệp/hợp tác xã)

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN và dịch vụ Thành Công

Địa chỉ: Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0972.219.023

Email:

Người đại diện: Lương Hải Tuyên - Chức vụ: Giám đốc