LẠC NHÂN CHIÊM HOÁ

Giá bán: 70.000 VNĐ

+ Mô tả sản phẩm

Sản phẩm: Lạc nhân Chiêm Hoá Tuyên Quang

+ Ngày cập nhật:

17/04/2019

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Cửa hàng Đặc sản Xứ Tuyên

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Trãi, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang

Điện thoại: 0986.933.198

Email: huongnguyen.arc@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Hương - Chức vụ: Chủ cửa hàng

Sản phẩm liên quan

            

Rau an toàn Hồng Thái

Giá bán: 10.000 VNĐ

            

Cam sành Hàm Yên

Giá bán: 20.000 VNĐ

            

Thanh long ruột đỏ Hưng Thịnh

Giá bán: 40.000 VNĐ

            

Bưởi ngọt

Giá bán: 30.000 VNĐ

            

Thanh Long ruột đỏ

Giá bán: 30.000 VNĐ