LẠC NHÂN CHIÊM HOÁ

Giá bán: 70.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Sản phẩm: Lạc nhân Chiêm Hoá Tuyên Quang

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Cửa hàng Đặc sản Xứ Tuyên

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Trãi, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang

Điện thoại: 08299.19988

Email: huongnguyen.arc@gmail.com

Người đại diện: Thu Hương - Chức vụ: Nhân viên kinh doanh