Na dai Lực Hành

Giá bán: 25.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Lực Hành, Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đã triển khai mô hình trồng na VietGAP từ năm 2015. Tham gia mô hình, người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trồng chăm sóc, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, phúc lợi xã hội và chất lượng sản phẩm.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Na Lực Hành

Địa chỉ: Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại: 0965810279

Email: vankeluchanhtq@gmail.com

Người đại diện: Hoàng Văn Kế - Chức vụ: Giám đốc