Chè Shan Khau Mút

Giá bán: 220.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Hợp tác xã Đồng Tiến Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình Chè Khau Mút, xã Thổ Bình (Lâm Bình) được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn vào tháng 5-2017.* Quy mô: - Diện tích: 247 ha, thu hoạch 04 lứa/năm - Sản lượng chè búp tươi: 25.000 kg/năm - Chè khô đóng túi: 100g, 200g, 500g. Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Đồng Tiến

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, Lâm Bình

Điện thoại: 0974574116

Email: kim43513@gmail.com

Người đại diện: Phượng Quý Chu - Chức vụ: Giám đốc