Thanh Long ruột đỏ

Giá bán: 30.000 VNĐ

+ Mô tả sản phẩm

Thanh long rột đỏ ngon, ngọt, bổ dưỡng. Giá cả hợp lý

+ Ngày cập nhật:

02/07/2018

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: 01696484276

Địa chỉ: Công ty cổ phần hải Ngọc

Điện thoại: 01696484276

Email: Kimhaituaf@gmail.com

Người đại diện: Kimhaituaf@gmail.com - Chức vụ: Sầm kim hải

Sản phẩm liên quan

            

LẠC NHÂN CHIÊM HOÁ

Giá bán: 70.000 VNĐ

            

Rau an toàn Hồng Thái

Giá bán: 10.000 VNĐ

            

Cam sành Hàm Yên

Giá bán: 20.000 VNĐ

            

Thanh long ruột đỏ Hưng Thịnh

Giá bán: 40.000 VNĐ

            

Bưởi ngọt

Giá bán: 30.000 VNĐ