Rau bò khai Lâm Bình

Giá bán: 70.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Rau bò khai Lâm Bình - Quy mô: + Diện tích: 20 ha + Sản lượng: 10 tấn/năm + Sản phẩm rau tươi: 0,5kg, 1kg, 1,5kg, 2kg. Hạn sử dụng 04 ngày kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX NLN Vinh Hoa

Địa chỉ: Thôn Nà Bó, xã Thổ Bình, Lâm Bình

Điện thoại: 0359322301

Email: htxvinhhoatq@gmail.com

Người đại diện: Ma Thị Hoa - Chức vụ: Giám đốc