Thịt dê núi Thổ Bình

Giá bán: 70.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Xã Thổ Bình có tổng đàn dê nhiều nhất huyện. Toàn xã hiện có hơn 700 con, tập trung nhiều ở các thôn Nà Vài, Vằng Áng, Bản Pước.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN Thổ Bình

Địa chỉ: xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0388.662.294

Email: viquan65@gmail.com

Người đại diện: Vi Văn Quận - Chức vụ: Giám đốc