Lạc củ Thổ Bình

Giá bán: 25.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

* Quy mô: + Sản lượng lạc củ khô: 20 - 25tấn/năm + Sản phẩm đóng gói: 1 kg, 2 kg, 5 kg. Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN Thổ Bình

Địa chỉ: xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0388.662.294

Email: viquan65@gmail.com

Người đại diện: Vi Văn Quận - Chức vụ: Giám đốc