Lạc nhân Thổ Bình

Giá bán: 70.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Lạc nhân Thổ Bình * Quy mô: + Sản lượng lạc nhân: 20 - 25tấn/năm + Sản phẩm đóng gói: 500g, 1 kg, 5 kg. Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày đóng gói. + Giá bán: 70.000 đồng/kg

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN Thổ Bình

Địa chỉ: xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0388.662.294

Email: viquan65@gmail.com

Người đại diện: Vi Văn Quận - Chức vụ: Giám đốc