RƯỢU THÓC LÂM BÌNH

Giá bán: 80.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

RƯỢU THÓC LÂM BÌNH * Quy mô: - Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 10.000 lít rượu/năm. - Nguyên liệu: Diện tích sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại lá tự nhiên trên địa bàn. - Sản phẩm: Chai thủy tinh 500ml/chai. Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày đóng chai. - Giá sản phẩm: 80.000 đồng/1000ml.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nông lâm nghiệp hữu cơ Sung Khiên

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luồng, xã Bình An, huyện Lâm Bình

Điện thoại: 0359156493

Email: macongkham@gmail.com

Người đại diện: Ma Văn Sung - Chức vụ: Giám đốc