Chè San tuyết Sinh Long Việt Dũng búp đinh

Giá bán: 400.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

* Quy mô: Vùng nguyên liệu 1.100 ha. - Sản lượng chè búp đinh tươi: > 1.500 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 700 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 100g/hộp. Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Dũng

Địa chỉ: Tổ 9, TT Na Hang, huyện Na Hang

Điện thoại: 0979062621

Email: danghongdiep.ktht@gmail.com

Người đại diện: Đặng Văn Dũng - Chức vụ: Giám đốc