Cá Lăng Phi lê

Giá bán: 270.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

* Quy mô: - Sản lượng: > 10.000 kg/năm. - Sản phẩm: 300g, 600g/túi. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thủy Sản Nhật Nam

Địa chỉ: Tổ 2, khu Thác Mơ, TT Na Hang

Điện thoại: 0912187487

Email: huysannhatnam@ gmail.com

Người đại diện: Trần Thị Ngà - Chức vụ: Giám đốc