Chả cá Lăng

Giá bán: 140.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

* Quy mô: - Sản lượng: > 3.000 kg/năm cá lăng; > 300kg thịt Lợn. - Sản phẩm: Cá Lăng và thị Lợn xay lẫn, đóng gói 500g/túi. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 140.000 đồng/túi.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thủy Sản Nhật Nam

Địa chỉ: Tổ 2, khu Thác Mơ, TT Na Hang

Điện thoại: 0912187487

Email: thuysannhatnam@ gmail.com

Người đại diện: Trần Thị Ngà - Chức vụ: Giám đốc