Rau bắp cải

Giá bán: 15.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

- Quy mô: + Diện tích: >3,0 ha + Sản lượng: > 10 tấn/năm + Sản phẩm bí xanh thơm: Được bọc bằng giấy xốp đựng trong thùng. Hạn sử dụng 10 ngày kể từ ngày đóng gói, trong ngăn mát tủ lạnh. + Giá bán:15.000 đồng/kg.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX NN Tân Hợp

Địa chỉ: Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang

Điện thoại: 0968151246

Email: hoptacxahongthai@gmail.com

Người đại diện: Đàng Đức Hầu - Chức vụ: Giám đốc