Quả Lê khâu Tràng

Giá bán: 15.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

* Quy mô: Vùng nguyên liệu > 25 ha - Sản lượng: > 80 tấn/năm - Sản phẩm: Quả Lê bọc bằng giấy xốp đựng trong thùng, bảo quản trong ngăn mát. Thời hạn sử dụng 06 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 15.000 đồng/kg

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX NN Tân Hợp

Địa chỉ: Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang

Điện thoại: 0968151246

Email: hoptacxahongthai@gmail.com

Người đại diện: Đàng Đức Hầu - Chức vụ: Giám đốc