Cá Bỗng Yên Nguyên

Giá bán: 300.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Cá đặc sản Yên Nguyên Người dân xã Yên Nguyên khai thác diện tích mặt nước sông Lô chảy qua địa bàn để nuôi cá lồng đặc sản của địa phương bao gồm các loại cá chép, chiên, bỗng, quất, lăng chấm, trắm cỏ * Quy mô: 14 lồng cá, chăn nuôi tại lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang. - Sản lượng: > 6.000 kg/năm. - Sản phẩm: 500g/túi. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX Thủy sản Yên Nguyên

Địa chỉ: Thôn Hợp Long 2, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0389662665

Email: cadacsanyennguyen@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Văn Thiết - Chức vụ: Giám đốc