Thịt trâu Hùng Mỹ

Giá bán: 300.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Thịt trâu Hùng Mỹ * Quy mô: + Trâu thương phẩm chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học (vỗ béo): 250 con/năm + Sản lượng thịt: >30.000 kg/năm + Sản phẩm thịt tươi đóng gói: 0,5kg, 1 kg, 2 kg. Hạn sử dụng 05 ngày trong ngăn mát, 30 ngày trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói. + Giá bán: 300.000 đồng/kg

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX NLN và DV Thành Công

Địa chỉ: Thôn Đình, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0972219023

Email: luonghaituyen@gmail.com

Người đại diện: Lương Hải Tuyên - Chức vụ: Giám đốc