Cam sành Hà Lang

Giá bán: 6.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Cam Sành Hà Lang Trong những năm trở lại đây, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã vùng cao Hà Lang đã tích cực đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, từ việc phát triển cây cam theo hướng sản xuất hàng hoá, đời sống vật chất của người dân nơi đây ngày một nâng lên. * Quy mô: Vùng nguyên liệu 150 ha - Sản lượng: 600 tấn/năm - Sản phẩm: Cam quả tươi đóng hộp caton 10 kg/hộp. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày đóng hộp.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX NLN Hà Lang

Địa chỉ: Thôn Nà Khán, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa

Điện thoại: 0974579708

Email: mavandienhl@gmail.com

Người đại diện: Ma Văn Diện - Chức vụ: Giám đốc