Lạc Nhân Chiêm Hoá

Giá bán: 50.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

* Quy mô: - Vùng nguyên liệu: > 700 ha, sản lượng trên 2.200 tấn/năm lạc tươi. + Sản lượng lạc nhân: 20 - 25tấn/năm + Sản phẩm đóng gói: 0,5kg, 1 kg-5 kg. Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN Phúc Sơn

Địa chỉ: Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0971320818

Email: fictwffe@gmail.com

Người đại diện: Ma Phúc Giải - Chức vụ: Giám đốc