Chè nõn Tân Thái Dương 168

Giá bán: 300.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

* Quy mô: Vùng nguyên liệu 30 ha. - Sản lượng chè tươi: > 20.000 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 2.000 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 100g - 1.000g; 100g, 200g/túi (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 300.000 đồng/1 kg.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX Chè Tân Thái 168

Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0915.029.765

Email: iffctwe@gmail.com

Người đại diện: Bàn Văn Dương - Chức vụ: Giám đốc