Bưởi Sáu ba

Giá bán: 12.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Bưởi Sáu ba * Quy mô: Vùng nguyên liệu > 13 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP - Sản lượng bưởi: > 60.000 quả/năm - Sản phẩm: Bưởi quả tươi đóng hộp caton 5 kg, 10 kg, 20 kg. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày đóng hộp.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác xã NLN Chi Thiết

Địa chỉ: Thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0366154859

Email: ichhtwe@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Xuân Hằng - Chức vụ: Giám đốc