Dầu lạc Trường Thịnh

Giá bán: 130.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Dầu lạc Trường Thịnh Quy mô: - Sản lượng lạc vỏ khô: > 80 tấn/năm - Sản phẩm tinh dầu lạc: > 28. 000 lít/năm. Đóng chai 0,5 lít; 1 lít; 2 lít/chai nhựa. Hạn sử dụng 06 tháng kể từ ngày đóng chai. - Giá bán: 130.000 đồng/lít

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX NLN Trường Sinh

Địa chỉ: Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0984981014

Email: thangkt0701@gmail.com

Người đại diện: Đặng Xuân Giang - Chức vụ: Giám đốc