Gạo đặc sản La Khai

Giá bán: 20.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Gạo đặc sản La Khai * Quy mô: Vùng nguyên liệu lúa hữu cơ > 2 ha - Sản lượng: 8.000 kg/năm - Sản phẩm: 2 kg/túi. Hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã NLN Minh Thanh

Địa chỉ: Thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0855664665

Email: icrtytwe@gmail.com

Người đại diện: Ma Xuân Nhất - Chức vụ: Giám đốc