Nấm sò tươi

Giá bán: 30.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Nấm sò tươi * Quy mô: - Sản lượng: > 24 tấn/năm - Sản phẩm nấm sò tươi: 500g/túi. Hạn sử dụng 06 ngày kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: htxbinhyen

Địa chỉ: HTX nấm sạch Bình Yên

Điện thoại: 0975167586

Email: luukhuya@gmail.com

Người đại diện: Lưu Văn Khuya - Chức vụ: Giám đốc