Bột sắn dây Thục Sơn SD

Giá bán: 180.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Quy mô: Vùng nguyên liệu > 10 ha - Sản lượng: 8.000 kg/năm - Sản phẩm: Tinh bột sắn dây 500g/túi (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX sản xuất tinh bột sắn dây

Địa chỉ: Tổ dân phố Măng Ngọt, TT Sơn Dương, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0986304836

Email: ihhctwe@gmail.com

Người đại diện: Tống Văn Châu - Chức vụ: Giám đốc