Chả mỡ Tuấn Béo

Giá bán: 180.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Chả mỡ Tuấn Béo * Quy mô: - Sản lượng: > 5 tấn/năm - Sản phẩm: 500g/túi. Hạn sử dụng 05 ngày kể từ ngày đóng gói, bảo quản trong ngăn mát.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hộ kinh doanh Đinh Thị Bích Thủy

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến, TT Sơn Dương, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0916166290

Email: ifffctwe@gmail.com

Người đại diện: Đinh Thị Bích Thủy - Chức vụ: Chủ cơ sở