Trà Ngọc Thúy

Giá bán: 500.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Trà Ngọc Thúy * Quy mô: - Sản lượng chè tươi: > 12.000 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 2.400 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 10g,100g - 5.00g /túi (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 500.000 đồng/1 kg.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX DVSX Nông nghiệp Sử Anh

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0914287527

Email: vananhsu17@ gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Công Sử - Chức vụ: Giám đốc