Chè xanh Phú Lâm đinh

Giá bán: 300.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Chè xanh Phú Lâm đinh * Quy mô: - Sản lượng chè tươi: > 15.000 kg/năm. - Sản lượng chè khô: > 3.000 kg/năm. - Sản phẩm đóng gói: 100g, 200g, 5.00g /túi; loại 100g, 200g (đựng trong hộp). Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày đóng gói. - Giá bán: 300.000 đồng/1 kg.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX DVSX Nông nghiệp Sử Anh

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0914287527

Email: vananhsu17@ gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Công Sử - Chức vụ: Giám đốc