Cam đường Phúc Ninh

Giá bán: 2.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Đặc sản cam đường Phúc Ninh Năm 2020, Sản phẩm Cam đưởng Phúc Ninh của Hợp tác xã Trái cây hữu cơ Phúc Ninh đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Tuyên Quang đánh giá, xếp loại sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. * Quy mô: Vùng nguyên liệu > 100 ha trồng theo hướng hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP - Sản lượng cam đường: >30 tấn/năm - Sản phẩm: Cam quả tươi đóng hộp caton 5 kg, 10 kg, 20 kg. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày đóng hộp.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX trái cây hữu cơ Phúc Ninh

Địa chỉ: Thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn

Điện thoại: 0364551988

Email: huucophucninh@ gmail.com

Người đại diện: Tạ Hữu Quang - Chức vụ: Giám đốc