Cá Lăng nguyên con

Giá bán: 110.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Cá Lăng nguyên con * Quy mô: 40 lồng cá, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang. - Sản lượng: > 5.000 kg/năm. - Sản phẩm: Cá Lăng tươi đóng túi. Thời hạn sử dụng 03 ngày trong ngăn mát, 06 tháng trong ngăn đá kể từ ngày đóng gói.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV thủy sản Đức Nguyên

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang

Điện thoại: 0912531839

Email: ctthuysanducnguyen@gmail.com

Người đại diện: Phạm Văn Luân - Chức vụ: Giám đốc