Vật liệu xây dựng

Giá bán: 75.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Gạch lát nền

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Diemlien1

Địa chỉ: Xóm 12 xã kim phú huyện yên sơn tỉnh tuyên quang

Điện thoại: 0973632975

Email: giupviecgiadinhtq@gmail.com

Người đại diện: Bàn thị liên - Chức vụ: Giám đốc