Phát động phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang” năm 2021

Thứ 4, ngày 15 tháng 9 năm 2021 - 09:43

Từ năm 2020 tới nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Một số tỉnh, thành phố, khu công nghiệp nơi có nhiều doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị, cung ứng thị trường trong nước và quốc tế bị ảnh hưởng, đình trệ, gây nguy cơ đứt gãy trong sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.


Triển khai Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với mục tiêu tạo chuyển biến tích cực trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý thức ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang; góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản tỉnh Tuyên Quang trong điều kiện dịch Covid-19 kéo dài; phấn đấu cơ bản tiêu thụ hết sản lượng nông sản đến vụ hoặc sắp đến vụ thu hoạch trong năm 2021, nhằm đảm bảo giữ vững được thương hiệu, giá cả ổn định, góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho người dân, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội doanh nhân trẻ, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động để phát động phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang” năm 2021, các hoạt động cụ thể như sau:
1. Lễ phát động
- Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Công Thương.
- Thời gian dự kiến: Từ 08 giờ, Chủ Nhật ngày 19/9/2021.
- Địa điểm tổ chức: Sảnh trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuyên Quang.
- Số lượng người tham gia lễ phát động: Dự kiến khoảng 100 người (thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch Covid-19).
2. Hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh
- Đơn vị thiết kế và xây dựng gian hàng: Hội doanh nhân trẻ tỉnh.
- Địa điểm tổ chức: Sảnh Trung tâm thương mại Vincom Plaza (Cạnh sân khấu tổ chức Lễ phát động).
- Số lượng: 10 gian hàng tiêu chuẩn, có thiết kế, maket đồng bộ.
- Đơn vị tham gia trưng bày và bán sản phẩm: Ủy  ban nhân dân các huyện,  thành  phố; Hội  doanh  nhân trẻ; Hội Nông dân tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Các đơn vị tham gia yêu cầu thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống dịch Covid-19).
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 18/9/2021 - 24/9/2021.
3. Hoạt động diễu hành
- Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Công Thương.
- Thời gian dự kiến: Sau khi kết thúc Lễ phát động.
- Địa điểm diễu hành: Xuất phát từ Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuyên Quang đi qua các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
- Thành phần và  số lượng người tham gia: Đoàn viên thanh niên các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị liên quan; số lượng khoảng 30 người (thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch Covid-19).
(Kế hoạch chi tiết kèm theo)
Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh thông tin chương trình phát động phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang” năm 2021 đến các cá nhân, đơn vị và tổ chức nắm biết hoạt động trong chương trình và ưu tiên lựa chọn sử dụng sản phẩm nông sản của tỉnh.

Sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang

                        Nguyễn Hương