Chương trình "Chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều"

Thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021 - 09:53

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi và tiêu thụ sản phẩm nông sản của các địa phương trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Quản lý thị trường đã triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang trên địa bàn 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.


Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển, lưu thông quả vải và các nông sản khác của tỉnh Bắc Giang, Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang đã đặt chỉ tiêu hỗ trợ tiêu thụ 30 tấn vải thiều Bắc Giang, phối hợp với bưu điện tỉnh Tuyên Quang vận chuyển vải thiều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 08 tháng 6 năm 2021.

 Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang phối hợp với bưu điện tỉnh Tuyên Quang tiêu thụ và vận chuyển vải thiều Bắc Giang

Được sự ủng hộ góp sức của các cơ quan đơn vị ban ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, với tinh thần "Chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều", trong 02 ngày triển khai Chương trình, Cục Quản lý thị trường đã tiêu thụ được 14,7 tấn vải tại 5 điểm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang 02 điểm, các huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Na Hang mỗi huyện 01 điểm.

 

Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang hỗ trợ tiêu thụ vải thiều và đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19

Dự kiến những ngày tới, Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang sẽ tiếp tục kết nối hỗ trợ tiêu thụ 15,3 tấn vải thiều, chung tay giúp đỡ người trồng vải Bắc Giang.

Nguyễn Hương