Thịt trâu khô Tiến Thành

Giá bán: 500.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Thịt trâu khô Tiến Thành; CSSX: HTX Nông nghiệp CNC Tiến Thành; PP: Cửa hàng Đặc sản Xứ Tuyên

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành

Địa chỉ: Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại: 0966.658.629

Email: thittraukhotienthanh@gmail.com

Người đại diện: Thu Lan - Chức vụ: Nhân viên kinh doanh