Chè Ngọc Thuý Tuyên Quang

Giá bán: 340.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Sản phẩm: Chè Ngọc Thuý - CSSX: HTX Chè Sử Anh - PP: Cửa hàng Đặc sản Xứ Tuyên

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh

Địa chỉ: Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại: 0914.287.527

Email: suanhtea@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Công Sử - Chức vụ: Giám đốc