Cầu trục dầm đơn | Tel 0967.908.192

Giá bán: 200.000.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Lắp đặt cầu trục dầm đơn tại Miền Bắc và miền Trung

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: cautructn92

Địa chỉ: 352 giải phóng, thanh xuân, hà nội

Điện thoại: 0967908192

Email: tranngocnam1292@gmail.com

Người đại diện: Trần Ngọc Nam - Chức vụ: Quản lý