Gạch hoa lát nền 40x40 cm

Giá bán: 70.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

Gạch hoa lát nền 40x40 cm, độ bền cao, sáng đẹp.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang

Địa chỉ: SN 89, Chiến thắng Sông Lô, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073 822 665

Email: tam4t.tq@gmail.com

Người đại diện: Nguyễn Xuân Tài - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị